Menu

Yêu cầu tờ rơi

ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN

Để nhận tờ rơi về nhận Quốc tịch thông qua Đầu tư với ngôn ngữ bạn lựa chọn và một tờ rơi một bản bằng tiếng Anh theo phong cách của chúng tôi, hãy điền vào mẫu dưới đây và nhấn vào nút "gửi đi"


Tài liệu quảng cáo cho Vịnh Kimpton Kawana có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau. Vui lòng đảm bảo hoàn tất mẫu đơn đối diện nêu rõ lựa chọn ngôn ngữ của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cuốn sách nhỏ.