Menu

THAY ĐỔI QUYỀN CÔNG DÂN GRENADA THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

Tháng Chín 12th 2019

Những sửa đổi quan trọng đã được tiến hành vào ngày 12 tháng 3 bởi Tiến sĩ KEITH C. MITCHELL, Thủ tướng đương nhiệm và Bộ trưởng Bộ Tài chính, và Hạ viện để đưa ra một loạt các lợi ích hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Những sửa đổi này sẽ được thực hiện đối với việc quản lý Công dân 5 năm theo Chương trình đầu tư.

Oliver Joseph, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp, Hợp tác xã và CARICOM tuyên bố rằng các sửa đổi sẽ có hiệu lực, mở rộng định nghĩa về “người phụ thuộc” để bao gồm ông bà và cha mẹ dưới 55 tuổi, trẻ mới sinh dưới 12 tháng sẽ được trao quyền công dân, và anh chị em chưa kết hôn của người nộp đơn chính và người vợ/chồng.

Dự luật mới được đề xuất này cho phép những người phụ thuộc từ 18 đến 30 tuổi tham gia vào các tổ chức giáo dục đại học và cho ông bà hoặc cha mẹ trên 55 tuổi được thêm vào.

Thường trú nhân cũng sẽ không còn được yêu cầu quyền công dân và những người mua thứ cấp các tài sản CBI trong một số dự án nhất định cũng sẽ đủ điều kiện để trở thành công dân.

Oliver Joseph cũng nói rõ ý định của mình trước Nghị viện là ông sẽ làm cho chương trình CBI trở nên hấp dẫn hơn nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho các nhà đầu tư.

Hiện tại ở Grenada có hai lựa chọn Chương trình nhập quốc tịch theo diện đầu tư. Sự lựa chọn đầu tiên bắt buộc thanh toán cho Quỹ chuyển đổi quốc gia, trong khi sự lựa chọn thứ hai cho phép đóng góp ít hơn và cung cấp khả năng cho các khoản đầu tư bất động sản được chấp thuận.

Tiến sĩ Mitchell ủng hộ các sửa đổi đề xuất này. Tuy nhiên, với việc chỉ ra mức độ ưu tiên cao của Chương trình CBI, ông cũng tuyên bố rằng Grenada sẽ không thỏa hiệp về các biện pháp an ninh để duy trì chương trình.

Ông khẳng định rằng vì quốc gia Caribbean không phụ thuộc vào CBI, nên cũng không bắt buộc phải làm giảm các biện pháp an ninh để duy trì chương trình. Ông muốn chú ý đến những hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra với khu vực nếu thỏa hiệp về an ninh được thực hiện, mặc dù ông đồng ý rằng việc duy trì tính cạnh tranh là quan trọng.

Peter David, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tuyên bố rằng chương trình cần phải được xem xét liên tục để duy trì tính cạnh tranh. Ông cũng là người hỗ trợ cho các sửa đổi, tán thành sự nghiêm ngặt của các sáng kiến về việc thẩm định chuyên sâu của Grenada. David lưu ý rằng các kiểm tra điện tử sẽ liên tục được thực hiện, cùng với những cá nhân được giao nhiệm vụ xác nhận tính chính xác của các yêu cầu đã đưa ra.

Bộ trưởng Ngoại giao kết luận bằng việc nhận ra tầm quan trọng của Chương trình và sự cần thiết của việc duy trì tính chính trực của nó.

Categories: Citizenship Investment

< Back to posts