Menu

Thị thực Visa E-2 đối với Dự luật Thẻ Xanh ở Quốc hội Hoa Kỳ

Tháng Tám 16th 2017

Một chương trình đầu tư thực sự độc đáo

Việc tung ra Chương trình Quốc tịch qua Đầu tư (CBI) của chính phủ Grenada không phải là ít người biết đến. Chương trình là một cơ hội khó tin để nhận được quốc tịch trọn vẹn (có hộ chiếu) của một nước thuộc khối Thịnh vượng Chung Anh trong 60-120 ngày. Một trong những lợi ích của Quốc tịch Grenada là có thể đi du lịch mà không cần thị thực đến hơn 115 nước, bao gồm khu vực Schengen của châu Âu và Trung Quốc. Để đủ điều kiện nhận Quốc tịch Grenada theo chương trình Đầu tư, ứng viên cần chứng minh nguồn gốc pháp lý của tiền vốn họ dùng để đầu tư, cũng như vượt qua kiểm tra lý lịch và sức khỏe. Không có yêu cầu nào về tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm kinh doanh, ngôn ngữ, hay tài sản tối thiểu.

Lợi ích của quốc tịch Grenada

Một vài lợi ích quan trọng nhất của những nhà đầu tư nộp đơn tham gia chương trình là:

 • Thời gian xử lý nhanh cho mọi chương trình CBI (quá trình mất khoảng 120 ngày);
 • Quốc tịch đầy đủ và quyền được làm việc;
 • Bao gồm con cái phụ thuộc dưới 25 tuổi;
 • Bao gồm cha mẹ phụ thuộc trên 65 tuổi;
 • Không yêu cầu cư trú thật;
 • Không yêu cầu phải đi đến Grenada trong quá trình nộp đơn;
 • Không phỏng vấn, không yêu cầu về học vấn hay kinh nghiệm quản lý;
 • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu;
 • Tham gia một chương trình hoàn toàn minh bạch về chia lợi nhuận;
 • Được miễn thị thực đến hơn 115 nước, bao gồm Anh và Trung Quốc;
 • Tiêu chuẩn nộp hồ sơ thị thực E2 vào Hoa Kỳ để nhận cư trú Hoa Kỳ;

Lợi ích Song tịch

Thêm vào đó, Grenada công nhận song tịch, vì vậy bạn vẫn có thể hưởng những lợi ích từ quốc tịch hiện tại của bạn.

Lựa chọn đầu tư

Lựa chọn đầu tư duy nhất hiện nay đủ tiêu chuẩn theo Chương trình CBI là qua đầu tư trực tiếp vào một dự án bất động sản được chấp thuận, như dự án chúng tôi đang phát triển ở Kimpton Kawana Bay. Bất động sản mua cần có giá trị ít nhất 350.000 USD. Bất động sản cần được sở hữu và duy trì trong ít nhất 3 năm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu tờ rơi để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể xem trang bất động sản đầu tư để biết thêm thông tin về những bất động sản có sẵn.

Categories: Citizenship Investment

< Back to posts