Menu

DU LỊCH GIẢM GIÁ MỚI LÀ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH GRENADA

DU LỊCH GIẢM GIÁ MỚI LÀ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH GRENADA

Tháng Mười 3rd 2019

Thông qua Chương trình đầu tư nhập quốc tịch Grenada (CIP), những nhà đầu tư vào nền kinh tế của Granada (hoặc vào việc phát triển bất động sản) có thể có quyền công dân bên cạnh các lợi ích liên quan đi kèm, bao gồm hộ chiếu tương đối mạnh và có thể đủ điều kiện cho thị thực E-2. Giờ đây, các nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra ít chi phí hơn để có được cơ hội tiềm năng này.

Việc sửa đổi Đạo luật đã được phê chuẩn (vào tháng 3) bởi Quốc hội Grenada nhằm mục đích cung cấp các lợi ích hấp dẫn cho các nhà đầu tư đồng thời thúc đẩy các ưu tiên của chính phủ. Chúng tôi nhận thấy đây là một động lực có lợi cho cả hai bên có thể thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư với chương trình.

Cần lưu ý rằng, với những quy định mới được sửa đổi, những nhà đầu tư được phép lựa chọn mức đầu tư mới vào các dự án đủ điều kiện được phê chuẩn. Tuy nhiên, sự cho phép này chỉ dành cho các dự án thuộc lĩnh vực Du lịch Lưu trú. Thông thường, có 3 sự lựa chọn cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Grenada theo Chương trình đầu tư nhập quốc tịch của quốc gia. Đó là:

1. Đầu tư vào Quỹ chuyển đổi quốc gia (NTF – National Transformation Fund). Với lựa chọn này, nhà đầu tư được yêu cầu phải thanh toán một lần với tổng số tiền 200,000 USD nếu gia đình họ có 4 người nộp đơn hoặc 150,000 USD nếu nhà đầu tư chỉ nộp đơn cho cá nhân họ. Chỉ khi đơn của nhà đầu tư được chấp thuận thì họ mới phải thanh toán số tiền trên. Tuy nhiên cần lưu ý là các khoản tiền đầu tư sẽ không được hoàn trả lại.

2. Cần đầu tư tối thiểu là 350,000 USD vào một dự án Bất động sản chưa được phê duyệt.

3. Đầu tư lớn để mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế ở Grenada, và điều đó sẽ góp phần tạo ra các công việc mới hoặc tiếp tục góp phần duy trình các cơ hội việc làm (cho dân địa phương). Tuy nhiên, sự lựa chọn này thường không phổ biến.

4. Lựa chọn này tương đối mới và có thể được xem là sự kết hợp của lựa chọn 1 và 2.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào ‘các dự án đã được phê duyệt (trong lĩnh vực Du lịch Lưu trú)’ nhưng với mức đầu tư ít tốn kém hơn. Các nhà đầu tư sẽ đồng sở hữu một bất động sản với ít nhất một nhà đầu tư khác. Mỗi nhà đầu tư cần đầu tư ít nhất 220,000 USD cho hồ sơ cá nhân và với mỗi người nộp đơn kèm theo sẽ thêm 50,000 USD phí đóng góp chính phủ.

 

Categories: Tourism

< Back to posts