Menu

Tin tức

DU LỊCH GIẢM GIÁ MỚI LÀ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH GRENADA

Tháng Mười 3rd 2019

Thông qua Chương trình đầu tư nhập quốc tịch Grenada (CIP), những nhà đầu tư vào nền kinh tế của Granada (hoặc vào việc phát triển bất động sản) có thể có quyền công dân bên cạnh các lợi ích liên quan đi kèm, bao gồm hộ chiếu tương đối mạnh và có thể đủ điều kiện cho thị thực E-2. Giờ đây, các nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra ít chi phí hơn để có được cơ hội tiềm năng này. Read More >

Categories: Tourism