Menu

Tin tức

CÁCH NGHĨ MỚI VỀ CÁC QUỐC GIA CÓ CHƯƠNG TRÌNH NHẬP TỊCH THÔNG QUA ĐẦU TƯ (‘CIP’): KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THEO DIỆN TÍCH LÃNH THỔ

Tháng Mười 5th 2019

Hầu hết mọi người có một số nhận thức về số lượng quốc gia mà một công dân cụ thể có quyền đến. Ví dụ điển hình là khu vực Schengen của liên minh Châu Âu, đây là nơi mà những công dân có hộ chiếu của bất kỳ quốc gia nào trong số 26 quốc gia trong khu vực, có thể đến 25 quốc gia còn lại mà không bị kiểm soát tại biên giới. Read More >

Categories: Investment

Pháp chế từ thị thực E-2 đến Thẻ xanh ở Quốc hội Hoa Kỳ

Tháng Tám 4th 2017

Vào 18 tháng 7, 2017, Nghị sĩ John Rutherford của Florida đã đưa ra nghị viện pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hồ sơ xin Thẻ xanh của người nắm giữ thị thực E-2. Dự luật, H.R. 3265, sẽ cho phép con của người có thị thực E-2 được ở lại Hoa Kỳ cho đến lúc họ 26 tuổi và nộp đơn xin giấy phép làm việc. Read More >

Categories: Investment E2 Visas Citizenship