Menu

Triển khai Chương trình này như thế nào

MỘT TRONG NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH CBI HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI
Chương trình CBI của Grenada cho phép các cá nhân và gia đình của họ có quốc tịch và tư cách thường trú nhân tại nước Grenada. Người nộp đơn phải nộp đơn thông qua các đại lý được cấp phép và có thể lựa chọn tặng 200.000 đô la Mỹ không hoàn lại cho Quỹ Chuyển đổi quốc gia hoặc mua bất động sản do chính phủ phê duyệt với giá trị 350.000 đô la Mỹ.

Chương trình Grenada CBI đã được phát triển với những lợi thế rõ rệt so với những chương trình quốc tịch khác.

Brochure Request

For further information on this exciting and exclusive Citizenship by Investment opportunity please click the "BROCHURE REQUEST" button above.