Menu

Nhận Quốc tịch thông qua kênh đầu tư

NHẬP QUỐC TỊCH THÔNG QUA ĐẦU TƯ LÀ GÌ? (CBI)?
CBI là chương trình của Chính phủ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào quốc gia này bằng cách cấp Quốc tịch và tình trạng thường trú nhân để đổi lấy một khoản đầu tư.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÓ THÊM QUỐC TỊCH THỨ HAI
Nếu bạn đang gặp phải vấn đề bất ổn về kinh tế hoặc chính trị ở quốc gia của mình thì việc có quốc tịch thứ hai sẽ mang lại cho bạn sự an tâm và an toàn. Nó giúp bạn mang lại những điều tốt nhất về mặt an ninh và giáo dục cho gia đình bạn và để bảo vệ tài sản cá nhân của bạn.

Từ góc độ kinh doanh và sự tự do, quốc tịch thứ hai giúp bạn đi du lịch miễn thị thực và tạo điều kiện thâm nhập các thị trường mới để giúp các cá nhân phát triển tài sản của họ và tận dụng các chế độ thuế khác nhau.

NHỮNG CƠ HỘI MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CBI CỦA GRENADA
Năm 2013, Grenada đã đưa ra chương trình CBI cho mọi người trên khắp thế giới nhằm tìm kiếm những người thân thiện muốn có quốc tịch thứ hai và muốn có cơ hội đầu tư hạng nhất.

Quá trình làm thủ tục nhanh chóng và hiệu quả với thời hạn đầu tư bất động sản 03 năm; cũng là tài sản ngắn nhất trên thế giới với mức giá này. Chương trình này có một quá trình kiểm tra hiệu quả nhằm luôn đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của nó.

Từ khi được đưa ra, chương trình này đã trở thành một trong những chương trình CBI hàng đầu. Căn hộ và studio 05 sao của chương trình này đã được Chính phủ thông qua và sẵn sàng để giao dịch.

Brochure Request

For further information on this exciting and exclusive Citizenship by Investment opportunity please click the "BROCHURE REQUEST" button above.