Menu
Kawana Bay

Về nhà thầu

HỒ SƠ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG THÀNH CÔNG
Nhà thầu và chủ sở hữu mới là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development, một chi nhánh của Tau Capital, tập đoàn đầu tư chuyên ưu tiên các hạng mục đa dạng trong đó bao gồm việc phát triển bất động sản. Tập đoàn này đã và đang hoạt động rất hiệu quả từ năm 1997

DUY TRÌ SỰ BỀN VỮNG
Grenada được biết đến bởi vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và chính quyền của quốc đảo này cam kết duy trì vẻ đep này nên đã đưa ra một số dự án này trong thời gian gần đây nhằm mục đích cung cấp các nguồn năng lượng xanh tới các khu vực nông thôn để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo này.

Tập đoàn True Blue Development cũng cam kết phát triển theo hướng bền vững và tập đoàn này đang làm việc với chính quyền Grenada để đạt được mục tiêu này khi đầu tư vào Kawana Bay.