Menu
Kawana Bay

Thông tin về Nhà Phát Triển

Thông tin về Nhà Phát Triển

MỘT SỐ GHI NHẬN THÀNH CÔNG

True Blue Ltd. là Nhà phát triển của Kawana Bay, thuộc tập đoàn Tau Capital, một nhóm đầu tư chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm phát triển bất động sản , giải trí. Tập đoàn đã hoạt động thành công từ năm 1997.


Với các dự án xây dựng thành công, chúng tôi biết việc đạt được sự xuất sắc khó đến mức nào và do đó, chúng tôi có thể thích nghi với các công ty nhóm của mình để tối đa hóa lợi tức đầu tư cho tất cả các bên liên quan.

BỀN VỮNG VÀ BỀN VỮNG

Grenada được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên kỳ lạ và chính quyền đảo đảo cam kết giữ nó theo cách đó. Gần đây, Grenada đã khởi động một dự án nhằm cung cấp năng lượng xanh cho các vùng nông thôn để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của quốc đảo.

Nhà Phát Triển True Blue cũng cam kết phát triển bền vững và đang hợp tác với chính phủ Grenada để đạt được điều này tại Vịnh Kawana.