Menu

Matura Building

Matura sẽ là tòa nhà thứ ba được phát triển tại Vịnh Kawana. Tòa nhà này bao gồm 44 phòng studio rộng rãi và 7 căn hộ 1 phòng ngủ cao cấp, được chuyển nhượng trên cơ sở toàn quyền sử dụng thông qua chương trình đầu tư để nhận quyền công dân uy tín. Các studio có thể được mua riêng (danh nghĩa cá nhân), trong khi các phòng suite sẽ được ba chủ sở hữu cùng chia sẻ (danh nghĩa tập thể). Tất cả các căn hộ và phòng đều có ban công và tầm nhìn ra Vịnh Grand Anse Bay hướng St. George's.

Tầng 3

Tầng 3
TỪ 350.000 ĐÔ LA
Căn hộ 01 giường ngủ và phòng với ban công

Tầng 3 gồm 8 phòng King rộng rãi, 5 phòng đôi Queen và 1 căn hộ cao cấp, tất cả đều có ban công nhìn ra đại dương. 

Brochure Request hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Tầng 2

Tầng 2
TỪ 350.000 ĐÔ LA
Căn hộ 01 giường ngủ và phòng với ban công

Tầng 2 gồm 6 phòng King rộng rãi, 5 phòng đôi Queen và 2 căn hộ cao cấp, tất cả đều có ban công nhìn ra đại dương. 

Brochure Request hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Tầng 1

Tầng 1
TỪ 350.000 ĐÔ LA
Căn hộ 01 giường ngủ và phòng với ban công

Tầng 1 gồm 6 phòng King rộng rãi, 5 phòng đôi Queen và 2 căn hộ cao cấp, tất cả đều có ban công nhìn ra đại dương. 

Brochure Request hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Tầng Trệt

Tầng Trệt
TỪ 350.000 ĐÔ LA
Căn hộ 01 giường ngủ và phòng với ban công

Tầng trệt gồm 4 phòng King rộng rãi, 5 phòng đôi Queen và 2 căn hộ cao cấp, tất cả đều có ban công nhìn ra đại dương. 

Brochure Request hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

HIỆN CÓ