Menu

Juara Building

20 studio Spacious

TẤT CẢ CÁC CĂN TẠI TOÀ NHÀ JUARA ĐÃ BÁN HẾT

Bậc 6

Bậc 6
Từ 375.000 USD
Studio 1 phòng ngủ có ban công

Juara đã được cải tạo để tận dụng tốt hơn không gian có sẵn và hiện tại đang cung cấp 20 studio trong 05 tầng của toà nhà, tất cả đều có hướng nhìn ra bãi biễn Grand Anse, và tại thời điểm này đang rao bán qua chương trình CBI.

Brochure Request Hoặc gọi chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Bậc 5

Bậc 5
Từ 375.000 USD
Studio 1 phòng ngủ có ban công

Juara đã được cải tạo để tận dụng tốt hơn không gian có sẵn và hiện tại đang cung cấp 20 studio trong 05 tầng của toà nhà, tất cả đều có hướng nhìn ra bãi biễn Grand Anse, và tại thời điểm này đang rao bán qua chương trình CBI.

Brochure Request Hoặc gọi chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Bậc 4

Bậc 4
Từ 350.000 USD
Studio 1 phòng ngủ có ban công

Juara đã được cải tạo để tận dụng tốt hơn không gian có sẵn và hiện tại đang cung cấp 20 studio trong 05 tầng của toà nhà, tất cả đều có hướng nhìn ra bãi biễn Grand Anse, và tại thời điểm này đang rao bán qua chương trình CBI.

Brochure Request Hoặc gọi chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Bậc 3

Bậc 3
Từ 350.000 USD
Studio 1 phòng ngủ có ban công

Juara đã được cải tạo để tận dụng tốt hơn không gian có sẵn và hiện tại đang cung cấp 20 studio trong 05 tầng của toà nhà, tất cả đều có hướng nhìn ra bãi biễn Grand Anse, và tại thời điểm này đang rao bán qua chương trình CBI.

Brochure Request Hoặc gọi chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Bậc 2

Bậc 2
Từ 350.000 USD
Studio 1 phòng ngủ có ban công

Juara đã được cải tạo để tận dụng tốt hơn không gian có sẵn và hiện tại đang cung cấp 20 studio trong 05 tầng của toà nhà, tất cả đều có hướng nhìn ra bãi biễn Grand Anse, và tại thời điểm này đang rao bán qua chương trình CBI.

Brochure Request Hoặc gọi chúng tôi theo số 1 473 409 2500
Click on any image to enlarge

Sẵn có

Sẵn có

Rất tiếc, trường quay Juara hiện đã được bán hết.