Menu

Tài sản

Kimpton Kawana Bay chào bán bao gồm 4 giai đoạn, với tất cả các tài sản chào bán kết hợp chương trình đầu tư nhập tịch Grenada rất được hoan nghênh chào đón. TTất cả đều kết hợp với khung cảnh bãi biểm tuyệt đẹp và khu nghĩ dưỡng 5 sao hiếu khách sẽ mang đến trải nghiệm khó quên. Vui lòng nhấp để biết thêm chi tiết về từng giai đoạn xây dựng.

TOÀ NHÀ CULEBRA (Giai đoạn 1)

21 phòng Studio Spacious

TẤT CẢ CÁC CĂN TẠI TOÀ NHÀ CULEBRA ĐÃ BÁN HẾT

Thông tin chi tiết

TOÀ NHÀ JUARA (Giai đoạn 1)

20 studio Spacious

TẤT CẢ CÁC CĂN TẠI TOÀ NHÀ JUARA ĐÃ BÁN HẾT

Thông tin chi tiết

TOÀ NHÀ MATURA (Giai đoạn 2)

44 Studios Spacious - Sở hữu đơn- Giá từ USD425.000

7 Luxury Suites - Sở hữu 1/3 (Ba chủ sở hữu riêng biệt nhận được sổ riêng)

SỐ LƯỢNG CĂN STUDIOS CÒN LẠI CÓ HẠN, CÁC LOẠI KHÁC ĐÃ BÁN HẾT

Thông tin chi tiết

TOÀ NHÀ KIAWAH (Giai đoạn 3)

48 Studios Spacious - Sở hữu 1/3 (Ba chủ sở hữu riêng biệt nhận được sổ riêng) - Giá từ 220.000 USD

24 Luxury Suites - Sở hữu 1/6 (Sáu chủ sở hữu riêng biệt nhận được sổ riêng) - Giá từ 220.000 USD

SỐ LƯỢNG CĂN STUDIOS VÀ SUITES CÒN LẠI CÓ HẠN

Thông tin chi tiết