Menu

Bất động sản nói riêng

Dự án Bất động sản Kawana Bay

 

Kimpton Kawana Bay đang được bán theo bốn giai đoạn:

 • Giai đoạn 1- Culebra & Juara Building
  • 41 Bộ khách sạn cho một người giữ (BÁN HẾT)
 • Giai đoạn 2 - Matura Building
  • 7 Bộ khách sạn cho nhiều chủ sở hữu (BÁN HẾT)
  • 44 Bộ khách sạn cho nhiều chủ sở hữu (GIỚI HẠN SẴN CÓ)
 • Giai đoạn 3 - Kiawah Building
  • 42 Bộ khách sạn cho hai người mới bắt đầu (GIỚI HẠN SẴN CÓ)
  • 18 Bộ khách sạn cho nhiều chủ sở hữu (GIỚI HẠN SẴN CÓ)
 • Giai đoạn 4 - Rekawa Building
  • (GIAI ĐOẠN CUỐI - SẮP)

Tất cả các tài sản được bán thông qua Chương trình đầu tư rất được hoan nghênh của Grenada. Vui lòng bấm vào bất kỳ tiêu đề nào ở bên trái văn bản để biết thêm thông tin chi tiết.