Menu

Brochure

ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN

Để nhận tờ rơi về nhận Quốc tịch thông qua Đầu tư với ngôn ngữ bạn lựa chọn và một tờ rơi một bản bằng tiếng Anh theo phong cách của chúng tôi, hãy điền vào mẫu dưới đây và nhấn vào nút "gửi đi"


Citizenship by Investment brochures for Kimpton Kawana Bay are available in English, Chinese, Russian, Farsi, Portuguese, Spanish and Turkish. Please be sure to complete the form opposite stating your choice of language and we will send you a brochure download.